Икономическата криза и мерките за излизане от нея обяснени по най-прост начин

Ясен Гуев

Коронавирус инфекцията наложи въвеждането на мерки, които спряха изцяло работата на някои бизнеси.

Други намалиха дейността си заради това, че хората свиха потреблението си до разходи за поддържане на домакинството- плащане на сметки за вода, ток, парно, телефон и интернет, гориво, както и покупки на храна и лекарства.

Една малка част от компаниите запазиха или дори увеличиха продажбите си. Наскоро излязоха данни за това, че в Германия магазините за хранителни стоки са увеличили приходите си през първите седмици на наложените ограничения с около 6%.

Намаленото потребление и инвестиции ще обхванат не само перода на сериозни ограничителни мерки, но и няколко месеца след това. 

В началото на икономическата криза вече се наблюдава ръст на безработицата и спад на производството и потреблението, което ще доведе до по-ниски приходи в държавния бюджет.

Съвети към домакинствата

Кризата увеличава риска член на домакинството да загуби работата си или работодателя да го пусне в платен отпуск или да го помоли да излезе в неплатен отпуск.

Ограничете разходите си до плащане на сметки за вода, ток, парно, телефон и интернет, гориво за колата, както и покупки на храна и лекарства. Днешната ситуация не е време за нов телефон, дамска чанта, телевизор или предплащане на лятна почивка с авиокомпания, която не знаете дали ще обслужва полети и в хотел, който не знаете дали ще приема гости.

Ако имате кредити, потребителски или ипотечни, следете внимателно изявлениета на Българска Народна Банка за политиката на кредитните институции  и се свържете с финансиращата си институция, ако се притеснявате, че може да не успеете да направите някоя от предстоящите вноски. 

Не забравяйте, че ако банките въведат възможност да не се плащат лихвите за времето на извънредното положение, то те вероятно ще станат изискуеми на първия ден след неговата отмяна, освен ако не се предложи друга политика. Обсъдете с вашата банка възможността за отсрочване на плащанията и предоговаряне на кредита. Ако вашата банка ви откаже се свържете с друга и попитайте дали тя е склонна да изкупи дълга ви и да ви рефинансират при по-изгодни условия- гратисен перод от няколко месеца и по-дълга срочност на дълга.

Ако сте под наем и плащането ви затруднява се свържете с хазяина и помолете за отсрочка или за намаляване на сумата. Възможно е собственика на имота да разчита на тези пари за плащане на ипотека или покриване на разходи на собственото си домакинство. Това ще направи тези преговори доста трудни. Направете си сметката и при влошаване на финансовото ви състояние обмислете вариант за това да се преместите в по-малко жилище или при роднини.

Ако сте купили нещо на лизинг- кола или домакински уреди- помолете финансиращата институция за отсрочка, ако плащането ви е непосилно. В краен случай може да се наложи да върнете закупеното, ако условията по договора го позволяват, или да се наложи да го продадете за да покриете задържението си.

Ако решите да вземете кредит винаги предпочитайте банка пред компания за бързи кредити. 

Запознайте се с възможностите за социално подпомагане, които предлага държавата.

Не се отчайвайте, колкото и трудно да е това. Икономическите кризи продължават известно време и след това икономиката отнове ще тръгне нагоре и ще има възможности за работа.

Направете семеен бюджет за следващите поне 6 месеца. 

Съвети към фирмите

Направете оценка на пазара на който оперирате и финансова прогноза до края на 2020 година.

Прегледайте договорите си с доставчици и клиенти и оценете производствените и финансовите рискове свързани с тях.

Съветите към домакинствата за наемите со отнасят и за фирмите.

Изгответе бизнес план за работа до края на годината с три варианта с различни нива на спадане на продажбите и възможностите за намаляване на разходите. Говорете с акционерите си за допълнително финансиране и с банките за разсрочване на задълженията ви.

Ако изчисленията показват, че няма да може да излезете от кризата поискайте външна юридическа консултация и обявете несъстоятелност или замразете дейността на фирмата, като спрете дейността и освободите служителите. 

Докато вземете решение може да пуснете част от служителите в платен отпуск- той ще трябва да бъде заплатен дори и да решите да ги освободите.

Ако изчисленията показват, че можете да продължите дейност в намален състав, то прегледайте оценките на представянето на служителите и запазете най-добрите от тях.

Преценете дали схемата 60/40 предложена от правителството е приложима за вас.

Ако имате финансова възможност и прогнозата за развитието на вашия пазар показват възможности за възстановяване на продажбите и ръст в края на тази и началото на следващата година, то се опитайте да вземете кредит. Преговорите няма да бъдат лесни- пробвайте дали е възможно за бъдете финансирани и от ваши доставчици чрез отлагане на плащания или от клиенти чрез по-ранно плащане на стоки и услуги.

Въздържайте се от продажба на машини и сгради по време на кризата- цените им ще паднат. Предпочитайте да ги използвате за обзпечение по кредит. Цените на активите ще възстановят загубите си много бързо.

Най-важното- не се бавете с вземане на решение за бъдещето на фирмата си. Прекаленият оптимизъм само ще увеличи загубите ви.

Ролята на държавата

Правителството трябва да подсигури всички основни свои функции и да отпусне допълнителни средства за мерките свързани с борбата с инфекцията с коронавурис.

В същото време трябва да се прецени кои дейности могат да се съкратят или отложат. Не трябва да се забравя, че някои разходи на държавата водят до създаване на заетост- примерно строителството на пътища.

За съжаление оптимизацията на разходите на държавата, което да води до по-висока ефективност е бавен процес. Липсващите реформи не могат да се извършат за месеци. В една фирма е много по-лесно да се направят масови съкращения отколкото в държавната администрация.

Държавата ще има по-ниски приходи от данъци и по-високи разходи. Затова се налага актуализацията на бюджета и вдигане на тавана за поемане на нов дълг.

Кризата ще направи икономика с по-висока безработица, а огромна част от действащите фирми ще работят с по-малък персонал и по-ниски печалби- ако въобще печелят.  Малък брой фирми ще запазят  или дори увеличат печалбите си- примерно производители на лекарства и аптеки.

Високият брой безработни и факта, че част от работещите ще бъдат с по-ниски заплати правят необходима идеята за изплащане на преки помощи за да се позволи на хората да плащат сметките си, а и по този начин да не създават ликвидни проблеми на енергийния сектор, банките и да създават търсене на други продукти и услуги.

Подпомагането на бизнеса трябва да става чрез предложената вече програма за гарантиране на процент от кредитите, които банките ще отпуснат. Може да се помисли за увеличаване на процента на гаранция, увеличаване на сумата по кредита, която засега е 2 милиона лева и да не се изключва възможност в бъдеще, без да се обещава сега, за частично опрощаване.

За държавата е по-изгодно бизнеса да се възстанови по-бързо и да наеме нови хора вместо да се стиска докато изплати кредитите си. Не забравяйте, че мнозинството бизнеси имат съществуващи кредити, които са както инвестиционни, така и за оборотни средства. 

Ролята на банките за оценка на риска е ключова. Те трябва да отказват кредити на компании, които не оценяват добре перспективите си и да им препоръчат да съкратят дейността си, да я спрат и дори да обявят несъстоятелност. Това решение е индивидуално право на всеки собственик- несъстоятелност може да се поиска и от компании, които имат да получават пари от дадена фирма.

Държавата трябва да помага ключови за страната големи компании само в случай когато са изчерпани всички възможности за частно финансиране, оптимизиране на дейността, продажба на активи или привличане на частни инвеститори и когато спирането на дейността на дружеството ще окаже непоправими щети върху цялата икономика.

Ще дам само един пример от чужбина- в огромен брой страни (може да откриете статии за Германия и САЩ) се говори за държавно подпомагане на авиокомпаниите, които сега не летят и трупат огромни загуби. Ако имаш местни авиокомпании, то те наемат хора и ползват услуги на други местни фирми. 

Финансовият анализ трябва да покаже дали е по-изгодно да оставиш своите авиокомпании да фалират и в бъдеще дейността им да се поеме от чужди или е по-добре да ги подпомогнеш за да оживеят.

Държавата не може да плати на всички да продължат да работят както досега и въобще да не усетим кризата. Фалитът и спирането на дейността на много фирми не може да се избегне. Колкото обаче по-активна е подкрепата към тези които имат шанс да минат през трудностите толкова по-бързо ще бъде икономическото възстановяване.