Интервю по Телевизия Европа за книгата “За доброто име на фирмата”