За къде пътувате?

Българското общество все повече не разбира нито изборите, които вече е направило, нито тези, които му предстои да направи. Кампанията…

Continue Reading →